Acronis -

SPOLEČNOSTI

Acronis Snap Deploy 4 for PC - Vlastnosti

   
Přehled hlavních vlastností
   
Vysoký výkon a efektivita
Z jednoho správcovského místa můžete najednou odeslat zdrojový diskový obraz obsahující operační systém, aplikace a veškeré potřebné nastavení na jednotlivé stroje, nebo na desítky stanic najednou. Při hromadném rozesílání diskového obrazu bude využit multicast, což minimalizuje datový tok po síti.
Hardwarová různorodost
Instalace hardwarově odlišných strojů není žádný problém. Volitelný doplňkek Universal Deploy zajistí, aby byly instalované stroje bootovatelné.
Flexibilní možnosti instalace
Acronis Snap Deploy 4 umožňuje různé možnosti instalace. Distribuovat diskové obrazy můžete manuálně a automaticky. Instalace diskového obrazu může být dokonce vyvolána uživatelem, nebo se může spustit sama podle definovaného plánu instalace. Funkce Wake-on-LAN umožní stroje před instalací probudit. Navíc můžete provést instalaci diskových obrazů i v případě, že není dostupná síť.
Možnost individuálního nastavení jednotlivých strojů
I při hromadné distribuci diskových obrazů můžete nastavit jednotlivé stroje individuálně.
Dodatečná konfigurace instalovaných strojů
Acronis Snap Deploy 4 umožňuje po instalaci diskových obrazů změnit nastavení strojů jako jsou názvy strojů, konfiguraci IP a SID.
Široké možnosti spuštění
Pro distribuci diskových obrazů na čisté stroje můžete bootovat instalované stroje z Acronis zaváděcího média (CD/DVD, USB flash disk) nebo můžete bootovat ze sítě pomocí Acronis PXE serveru.
 

Možnosti instalace diskových obrazů

Manuální a automatická instalace diskových obrazů
Isntalaci diskových obrazů můžete spustit ručně, nebo nastavit na automatické spuštění jakmile budou instalované stroje připraveny (nabootovány do prostředí Acronis Snap Deploy).
Uživatelem spuštěná instalace
Můžete dokonce nastavit, aby byla instalace diskového obrazu spuštěna uživatelem.
Standalone instalace
Instalace diskového obrazu můe být spuštěna samostatně i bez připojení instalovaného stroje do sítě pomocí Acronis zaváděcího média.
Instalace spuštěna v nastavený čas
Isntalaci diskových obrazů lze naplánovat na určitý čas. Proces instalace se v daný čas spustí sám. Tato možnost je vhodná především pro paravidelnou údržbu třeba na denní nebo týdenní bázi.
Šablony instalace
Nastavená schémata instalace neboli šablony instalace jsou v programu uloženy a mohou být kdykoli použity pro další instalace.
Multicast
Pro hromadnou instalaci diskových obrazů zvolte multicast. Tato volba minimalizuje datové toky po síti při instalaci vícero strojů najednou.
Wake-on-LAN
Aby mohla být provedena instalace, funkce Wake-on-LAN nejprve probudí potřebné stroje.
Komprese a rozdělení diskových obrazů
Použití komprese snižuje velikost diskových obrazů. V případě potřeby můžete navíc diskové obrazy rozdělit. To se může hodit například při istalci diskového obrazu z DVD nosiče.
Šifrování komunikace
Komponenty Acronis Snap Deploy 4 komunikují zabezpečeně. Pro zabezpečení této komunikace se využívá SSL (Secure Sockets Layer).
Ochrana heslem
Zdrojový diskový obraz můžete zbezpečit heslem. Spouštění Acronis zaváděcích médii můžete ochránit heslem také. To zabrání neautorizovanému spuštění instalce.
Jiná velikost disku na cílových strojích
Acronis Snap Deploy 4 umožňuje využít maximální kapacitu cílových strojů. Diskový obraz se roztáhne nebo zmenší podle kapacity disků na cílových strojích.
Vytížení sítě při isntalci diskových obrazů
Sami si můžete určit a případně omezit maximální datové toky při instalaci diskových obrazů po síti.
Podpora diskových obrazů ve formátu VHD
Pro instalaci pomocí diskových obrazů můžete využít jak obrazy vytvořené v programech Acronis (.tib) tak obrazy typu Microsoft Virtual hard Drive (.vhd).
Poinstalační konfigurace
V šabloně instalce můžete určit změny, které mají být provedeny po instalaci jako jsou název stroje, jeho přidání do domény a další.
   
Správa konfigurace po instalaci
   
Můžete zadat individuální nastavení pro každý stroj, nebo můžete nechat parametry generovat automaticky:
 Název stroje
 Členství v doméně / členství ve skupině
 TCP/IP vlastnosti
 Přidání uživatelských účtů
 Změna SID
Vypnutí nebo restart nainstalovaného stroje
Kopírování souborů do nainstalovaného stroje
Spuštění aplikací nebo skriptů po instalaci