Acronis -

SPOLEČNOSTI

Acronis Snap Deploy 4 for Server - Universal Deploy Server


Koupit produktAcronis Universal Deploy for Server vám nabízí jednoduchý způsob, jak provést deployment nových systémů s odlišným hardwarem. Diskový obraz standardní konfigurace lze snadno instalovat na identický hardware. Ačkoliv tato metoda funguje na systémech se stejným hardwarem, může selhat na strojích běžících s odlišným hardwarem. Protože HAL vrstva (Hardware Abstraction Layer) a ovladače úložních zařízení chybí, nemusí systém takového serveru naběhnout. Přestože vám technologie Microsoft SysPrep umožňuje importovat ovladače plug-and-play zařízení jako jsou zvukové, video a síťové ovladače, neumožňuje importovat ovladače potřebné pro nabootování serveru.

Universal Deploy for Server nabízí účinné řešení pro hardwarovou nezávislost. Universal Deploy Vám umožní instalovat kritické ovladače HAL a ovladače úložních zařízení do obrazu disku. S touto vlastností budete moci manuálně nebo automaticky dodat ovladače HAL vrstvy a uložních zařízení na cílový stroj a zajistit tak, že instalace bude korektně fungovat.