Acronis -

Zálohování a obnova

Zálohování adresářů

Datovou zálohu adresáře lze vytvořit nejrůznějšími způsoby - prostým kopírováním obsahu plánovanou synchronizací, zálohováním adresáře s komprimací obsahu ...
Acronis True Image nabízí zálohování adresářů, které si můžete naplánovat. Obsah záloh se podle vašeho nastavení komprimuje, čímž zmenšujete nároky na úložný prostor. Zálohy můžete vypalovat na CD a DVD, ukládat na lokální i externí disky a ukládat do síťových uložišť. Acronis True Image dokáže dokáže navíc vytvářet zálohu systému, zálohu disku a mnoho dalšího.

Zálohování disku

Zálohou disku je myšlena záloha obsahu celého disku - včetně instalovaného operačního systému, instalovaných aplikací a veškerých dat uložených na disku. Záloha disku na rozdíl od souborové zálohy obsahuje také zaváděcí záznam a skryté části operačního systému, takže při obnově zálohy disku je operační systém plně funkční a schopný bootovat (za předpokladu, že byl funkční v době tvorby zálohy).

Zálohování oddílu

Zálohou diskového oddílu je myšlena záloha obsahu celého oddílu - včetně instalovaného operačního systému (pokud jej oddíl obsahuje), instalovaných aplikací a veškerých dat uložených na tomto diskovém oddílu. Záloha systémového oddílu na rozdíl od souborové zálohy obsahuje také zaváděcí záznam a skryté části operačního systému, takže při obnově zálohy systémového oddílu je operační systém plně funkční a schopný bootovat (za předpokladu, že byl funkční v době tvorby zálohy).

Zálohování Outlooku

Pod pojemem záloha Outlooku si obvykle každý představí archivaci zpráv do Outlookovského záložního souboru a případné zkopírování záložních souborů do jiného adresáře. Tento princip je vhodný pro dlouhodobou archivaci emailových zpráv. Nevýhodou této metody je ale to, že zprávy, které nejsou v záložním archivu, nejsou zálohovány. A pokud přesunete všechny zprávy do záložního archivu, bude se s nimi jen obtížně pracovat. Jak z toho? Buď můžete použít alternativního emailového klienta, který přímo podporuje zálohování emailových zpráv, nebo můžete použít software pro zálohování Outlooku a zálohování Outlooku Express.

Existuje několik nástrojů, které dokáží vytvořit zálohu Outlooku. Jedním z nich je Acronis True Image Home, který dokáže zálohovat Outlook až na úrovni jednotlivých emailových zpráv. Acronis True Image dokáže dokáže navíc vytvářet zálohu systému, zálohu disku a mnoho dalšího.

Zálohování partition

Zálohou partition je myšlena záloha obsahu celé partition - včetně instalovaného operačního systému (pokud jej partition obsahuje), instalovaných aplikací a veškerých dat uložených na této partition. Záloha systémové partition na rozdíl od souborové zálohy obsahuje také zaváděcí záznam a skryté části operačního systému, takže při obnově zálohy této partition je operační systém plně funkční a schopný bootovat (za předpokladu, že byl funkční v době tvorby zálohy).

Zálohování systému

Zálohou systému je obvykle myšlena záloha funkčního stavu systému, která by umožňovala obnovení systému do původní podoby. Klasickým příkladem software, který umožňuje vytvářet zálohy systému je Acronis True Image. Ten vytváří zálohy systému tak, že zálohuje  sektorovou metodou celý diskový oddíl, na kterém je systém instalován. Takto vytvořená záloha pak obsahuje nejen operační systém, ale také veškeré aplikace instalované v daném diskovém oddílu a veškerá data v tomto oddílu uložená. True Image umožňuje zálohy rovnou vypalovat na CD a DVD, ukládat na jiné disky / oddíly a ukládat na síťová uložiště. True Image také navíc také umožňuje zprovoznit systém obnovou zálohy systému na čistý disk - pomocí Acronis boot média.

Je  dobré dbát na to, aby byl operační systém a pracovní data ukládána zvlášť. Tím je zajištěno, že pokud dojde k havárii systému a bude nutné jej smazat, nepřijdete zároveň o svá data. Pokud jsou v počítači dva pevné disky, je dobré použít jeden jako systémový a druhý pro ukládání pracovních dat. Pokud je v počítači jen jeden disk, je dobré rozdělit jej na systémový oddíl a datový oddíl. S rozdělením disku vám pomůže software Acronis Disk Director Suite.

Zálohování Windows

Zálohou Windows je obvykle myšlena záloha funkčního stavu systému, která by umožňovala obnovení systému do původní podoby. Klasickým příkladem software, který umožňuje vytvářet zálohy Windows je Acronis True Image. Ten vytváří zálohy systému tak, že zálohuje  sektorovou metodou celý diskový oddíl, na kterém je operační systém instalován. Takto vytvořená záloha pak obsahuje nejen operační systém, ale také veškeré aplikace instalované v daném diskovém oddílu a veškerá data v tomto oddílu uložená. True Image umožňuje zálohy Windows rovnou vypalovat na CD a DVD, ukládat na jiné disky / oddíly a ukládat na síťová uložiště. True Image také navíc také umožňuje zprovoznit systém obnovou zálohy systému na čistý disk - pomocí Acronis boot média.

Je  dobré dbát na to, aby byl operační systém a pracovní data ukládána zvlášť. Tím je zajištěno, že pokud dojde k havárii systému a bude nutné jej smazat, nepřijdete zároveň o svá data. Pokud jsou v počítači dva pevné disky, je dobré použít jeden jako systémový a druhý pro ukládání pracovních dat. Pokud je v počítači jen jeden disk, je dobré rozdělit jej na systémový oddíl a datový oddíl. S rozdělením disku vám pomůže software Acronis Disk Director Suite.

       
             
  Acronis True Image Home 2010  Acronis True Image Home

  Zálohování celých disků a oddílů včetně systému, aplikací a dat
  Možnost zálohování zvolených souborů a adresářů
  Možnost obnovy celého PC, nebo jen vybraných souborů a adresářů
   
Vyzkoušet

Koupit produkt
   
               
               
Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery™ 10

  Zálohování stanic a serverů s možností centralizované správy
  Možnost migrace systému na odlišný HW, migrace P2V a V2P
  Možnost využití deduplikace pro snížení nákladů na uložiště
   
Vyzkoušet

Koupit produkt
                  
             
       

Související témata

point Zálohování dat
point Klonování disku
point Formátování disku
point Vytvoření diskového oddílu
point Ostranění diskového oddílu
point Rozdělení disku
point Sloučení diskových oddílů
point Změna velikosti partition
point Virtualizace